Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen prövning av om hög skolfrånvaro ska ge fortsatt LVU-vård

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Socialrätt, Förvaltningsrätt