Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

IVO slipper JO-kritik för inhämtande av sjuksköterskas patientjournal i tillsynsärende

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Hälso- och sjukvårdsrätt, Legitimations- och disciplinärenden