Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:197
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Straffprocess, Övrig internationell rätt, Marknadsrätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet