Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Fri rörlighet, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt