Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kreditföretag nekas avdrag för kostnader rörande IT-plattform

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Inkomstskatt - företag, Kredit, finans- och bankrätt