Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kreditgivare vinner i HD - återtagandeförbehåll ger bättre rätt till husbilar

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Sakrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Avtalsrätt