Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Man döms till fängelse för att ha utpressat sexköpare

En 36-årig man döms till fängelse och ska betala en miljon kronor i skadestånd efter att ha utpressat en man som varit i kontakt med tjejer på en sexsajt. Enligt hovrätten var det i själva verket 36-åringen som skapat annonserna för att gillra en utpressningsfälla i syfte att kräva sexköpare på pengar.

Man döms till fängelse för att ha utpressat sexköpare

En ensamstående man i 70-årsåldern kom den 22 februari 2021 in på polisstationen i Halmstad. Han anmälde att han blivit utpressad under hot om våld och förtal att föra över pengar till ett antal personer.

Mannen uppgav att han i mitten av december 2020 efter att ha druckit lite för mycket vin gick in på en sexsajt. Han tog kontakt med två tjejer och skickade intima bilder till bägge.

Efter detta blev målsäganden uppringd av en man som kallade sig Roberto, som uppgav sig vara pappa till en av flickorna. Roberto skickade bland annat ett bildkollage innehållandes målsägandens penis och ansikte med texten ”akta er för denna pedofil” vilket han hotade att sätta upp nära målsägandens bostad. Målsäganden mottog också hot med innebörden att man skulle klippa av hans fingrar och borra hål i hans ben om han inte förde över pengar till Roberto.

Till följd av hoten förde målsäganden sammanlagt över en miljon kronor till olika personer. Av kontoutdrag framgick att merparten av pengarna överfördes vidare till en 36-årig man. Åklagaren gjorde gällande att samma 36-åring dolde sig bakom pseudonymen Roberto. Han åtalades för grov utpressning vid Halmstads tingsrätt.

Den 36-åriga mannen hävdade att han i sin tur blivit tvingad av ett kriminellt gäng i Landskrona att lämna ifrån sin mobil och bank-id på grund av en skuld som han dragit på sig till följd av sitt spelmissbruk.

Tingsrätten ansåg att målsäganden lämnat en trovärdig berättelse som fick stöd av den övriga utredningen. Det var därmed styrkt att han mottagit hoten från pseudonymen Roberto och fört över pengar som till sist hamnat på 36-åringens bankkonto.

Domstolen bedömde att utredningen i målet – bland annat att pengarna fördes över till hans bankkonto – talade starkt för att 36-åringen var den verkliga gärningsmannen. Det framgick även att pengarna överfördes vidare till olika spelbolag, vilket ansågs tala ytterligare i den riktningen eftersom 36-åringen själv uppgett att han var spelmissbrukare. Stora belopp fördes även över till en närstående till mannen.

Mot bakgrund av detta fann tingsrätten att 36-åringen gjort sig skyldig till grov utpressning och han dömdes till två års fängelse. Han skulle även betala skadestånd till målsäganden med drygt en miljon kronor.

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige.

I likhet med tingsrätten finner hovrätten att målsäganden lämnat trovärdiga uppgifter som får starkt stöd av den övriga bevisningen. Det är därför utrett att han utsatts för de hot och tvång som åklagaren gjort gällande samt fört över drygt en miljon kronor som vidarebefordrades till 36-åringen. Det framhålls dock att 3 500 kronor överfördes frivilligt av målsäganden innan han blev utpressad.

Åtalet för grov utpressning är därmed styrkt med undantag för den frivilliga överföringen. I påföljds- och skadeståndsfrågan gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten med ändringen att skadeståndsbeloppet minskas med 50 000 kronor.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot person