Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Okunskap om ”fatbike” friar från rattfylleri

En 45-åring frias i hovrätten från rattfylleri efter att ha kört hem med sin elscooter med alkohol i kroppen. Enlig hovrätten talar utredningen mot att han var likgiltig inför att han körde ett motordrivet fordon. Att han inte gjort några tillräckliga kontroller av hur det låg till förändrar inte rättens bedömning.

Okunskap om ”fatbike” friar från rattfylleri

Enligt åklagaren hade den 45-årige mannen berusat kört en så kallad ”fatbike” (en elscooter reds anm.) som på grund av hur den var konstruerad var mopedklassad.

Mannen berättade att säljaren hade sagt att man inte kunde köra fatbiken fortare än 25 kilometer i timmen, vilket han hade trott på. Som mest hade han kommit upp i 19 kilometer i timmen enligt hastighetsmäklaren, vilket han dock blivit lite besviken över.

Den aktuella kvällen hade han druckit högst tre starköl. Han hade inte känt till att det var olagligt att köra fatbike med alkohol i kroppen eftersom han trodde att den klassades som en cykel, och alltså inte som en moped.

Tingsrätten fann det dock utrett att fatbiken var konstruerad för en hastighet på 45 kilometer i timmen och hade en märkeffekt på 2 kilowatt. Den var därför att betrakta som en moped.

Av mannens egna uppgifter framgick vidare att han inte hade kontrollerat vilka regler som gällde för fordonet, men att han trott att det rört sig om en cykel. Sammantaget ansåg tingsrätten emellertid att mannen varit medveten om risken för att fordonet var klassat som en moped och därmed ett sådant motordrivet fordon som inte får köras med alkohol i kroppen.

Mannen dömdes därför rattfylleri av normalgraden till 70 dagsböter om 370 kronor.

Göta hovrätt drar dock en annan slutsats i uppsåtsfrågan.

Det är mot 45-åringens bestridande inte styrkt att han kände till att fatbiken var klassificerad som motordrivet fordon. Han har alltså inte haft insiktsuppsåt.

Det har samtidigt inte framkommit något som talar för att mannen hade kört fatbiken om han insett att han därigenom gjorde sig skyldig till rattfylleri. I stället talar utredningen mot att mannen varit likgiltig inför att det var ett motordrivet fordon han körde. Att han inte gjort tillräckliga kontroller medför enligt hovrätten inte någon annan bedömning.

Domstolens slutsatser innebär att den 45-årige mannen frikänns. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Trafikbrott