Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Polisen spärrade pass utan lagstöd — JK-kritik men inget skadestånd

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Polis, Tillstånd och tillsyn