Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rubricering av rattfylleri med a-traktor blir HD-fråga

Är en a-traktor jämförbar med en personbil eller en mopedbil när det handlar om rattfylleri? Det är en fråga som kommer att tas upp i Högsta domstolen, enligt ett nytt prövningstillstånd. Både tingsrätten och hovrätten har ansett att a-traktorns vikt gör den jämförbar med en bil och att en promillehalt över 1,0 därför gör rattfylleribrottet grovt.

Rubricering av rattfylleri med a-traktor blir HD-fråga

En då 15-årig pojke stoppades en kväll i maj 2022 av polis i sin a-traktor, när han färdades på en mindre landsväg i Varbergs kommun. Fordonet hade enligt polis ”vinglat väldigt mycket” och varit inne på halva körfältet för mötande trafik.

15-åringen blåste rött i ett utandningsprov och fick därför följa med till polisstationen för provtagning. Ett analysbesked visade på 0,55 milligram alkohol per liter i utandningsluften, motsvarande 1,1 promille.

Pojken uppgav i tingsrätten att han hade varit på fest och för första gången testat att dricka alkohol. Berusningen hade dock känts obehaglig och gjort pojken orolig och ledsen. Han hade försökt hitta någon som kunde köra hem, men det fanns ingen. Han hade inte heller vågat ringa sina föräldrar och erkänna att han druckit alkohol trots att han inte fick. I slutändan hade han därför bestämt sig för att köra de cirka fyra kilometrarna hem. Han hade också upplevt det som att han hade kontroll, även om det ”kanske var lite vingligt”.

För mopeder och mopedbilar har det i praxis ansetts behövas försvårande omständigheter hänförliga till andras trafiksäkerhet för att fälla för grovt rattfylleri, även vid alkoholkoncentration över 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften. Enligt tingsrätten var dock a-traktorn inte jämförbar med en mopedbil, bland annat på grund av skillnaden i vikt. Domstolen ansåg också vid en samlad bedömning att rattfylleribrottet skulle rubriceras som grovt – och pojken dömdes till 30 timmars ungdomstjänst.

Försvaret överklagade och yrkade på ansvar för rattfyllerigraden. A-traktorn får inte gå fortare än 30 kilometer i timmen och körningen har skett mitt i natten på en 40-väg med låg trafikintensitet, betonade man.

Hovrätten för Västra Sverige valde dock att fastställa tingsrättens domslut och döma för grovt rattfylleri.

Anledningen till att mopeder och mopedbilar särbehandlats när rattfylleribrott ska rubriceras är att riskerna för andra än föraren själv normalt är påtagligt mindre än när det är en bil som framförs. När det handlar om bil eller motorcykel har det dock endast i rena undantagsfall ansetts kunna vara aktuellt att döma för brott av normalgraden när alkoholkoncentrationen överstiger 1,0 promille eller motsvarande.

A-traktorn har i och för sig också en begränsad hastighet, men är samtidigt en helt annan typ av fordon jämfört med en moped. En fyrhjulig moped får till exempel som mest väga 425 kilo, medan viktbegränsning avseende a-traktor saknas. Detta illustrerades även av det faktum att pojkens a-traktor var en ombyggd personbil av märket Mercedes. Trafikfaran med ett sådant fordon var, även vid lägre hastigheter, snarare jämförbar med en personbil än med en moped, ansåg hovrätten. Rättspraxis för mopeder och mopedbilar var därför inte tillämplig.

Även om körningen skett nattetid med begränsad trafik hade sträckan samtidigt varit förhållandevis lång. Med tanke på polisuppgifterna om den vingliga körningen ansåg hovrätten också att det hade handlat om en trafikfarlig körning. Detta ihop med den höga promillehalten gjorde att brottet skulle bedömas som grovt, slog hovrätten fast.

Försvaret överklagade och Högsta domstolen, HD, beslutar nu att meddela prövningstillstånd i målet. Frågan i målet är hur gärningen ska rubriceras, anger HD på sin hemsida.


Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Trafikbrott, Påföljd, Åklagare, Polis

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig