Åklagare

Nyheter (1231)

Ny HD-praxis kring butiksstölder – värdegräns höjs

När det gäller butikstillgrepp är värdet på godset ofta helt avgörande för om brottet ska rubriceras som ringa eller inte. HD höjer nu beloppsgränsen till 1 250 kronor från de 1 000 kronor som tidigare gällt, med hänvisning till den fortsatta inflationen.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende

Krögare döms till fängelse – anställde nyanlända till ”slavlöner”

Ägaren till en indisk restaurang i Norrköping döms till åtta månaders fängelse för människoexploatering för att ha utnyttjat den svåra situation som två nyanlända befunnit sig i. Den utlovade lönen har uteblivit och den ersättning som utgjorts av mat och husrum har motsvarat 19-28 kronor i timmen.

Instans
Norrköpings tingsrätt
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende, Migrationsrätt, Internationell rätt, Arbetsrätt