Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sänkta dagsböter för 35 fall av hets mot folkgrupp – HD meddelar inte PT

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Brott mot samhället