Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

’Spikning’ inte acceptabelt delgivningssätt för vitesansökan – bakläxa för mark- och miljödomstolen

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Kommunalrätt