Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stoppad detaljplan står fast - HD prövar inte fallet

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Djur- och växtskydd, Plan- och byggnadsfrågor