Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Störande 69-åring tvingas flytta

En 69-årig man i Lund måste flytta från sin hyresrätt för att under lång tid ha stört sina grannar bland annat genom att spela hög musik i lägenheten och på gården, bankat i väggar och vid ett tillfälle kastat vatten på grannen under sig.

Störande 69-åring tvingas flytta

Vid Hyres- och arrendenämnden i Malmö ansåg ett bostadsbolag att hyresavtalet med en 69-årig man skulle upphöra på grund av att han under lång tid stört sina grannar.

Enligt bolaget hade mannen spelat hög musik från såväl radio eller stereo som på egna instrument. Han påstods ha bankat i väggar och golv, kastat saker, skrikit glåpord åt förbipasserande, kastat vatten på grannen under sig samt utan tillstånd målat andras cyklar. Allt detta trots rättelseanmaningar och tillsägelser och även efter uppsägningen.

Mannen förklarade att det rörde sig om ett missförstånd, att han visserligen sökt hjälp och numera får hjälp för social och mental hälsa men att han aldrig varit hotfull eller aggressiv. Han hade spelat musik, men det fanns ingen anledning att vara rädd för honom, uppgav han.

Genom vittnesuppgifter från de grannar som bott i huset under flera år, områdesvärdens vittnesmål och rapporterna från störningsjouren var dock visat att den 69-årige mannen hade stört sina grannar på det sätt som påstods.

Trots flera anmaningar och fruktlösa försök att förmedla kontakt med socialförvaltningen hade störningarna fortsatt. Eftersom störningarna var så omfattande beslutade därför hyresnämnden att hyresavtalet skulle upphöra.

Mannen överklagade beslutet till Svea hovrätt som dock inte gör någon annan bedömning. Hyresnämndens beslut fastställs därmed, vilket innebär att 69-åringen måste flytta genast. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Bostadshyra - förlängning