Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tandläkare nekas bevis om specialistkompetens trots belgisk utbildning

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig europeisk rätt, Övrig arbetsrätt