Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tolkning av ”röstberättigad” i ekonomiska föreningar blir fråga för HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Bostadsrätt