Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tyskt läkemedelspatent för inhalationskapslar begränsas

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt, Patenträtt