Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ungdomsövervakning

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:118
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Ordning och säkerhet, Kriminalvård