Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

och 4. Betydelsen av den tilltalades tidigare brottslighet och billighetsskäl och påföljdseftergift

Advokat – utbildningsintyg

Den första delen i avsnittet handlar om vilken betydelse som den tidigare brottsligheten har för påföljdsbestämningen. Martin Borgeke beskriver särskilt i vilken utsträckning och hur bestämmelsen om återfallsskärpning av straff skall tillämpas. I del två går Borgeke igenom de så kallade billighetsskäl som har stor betydelse vid påföljdsbestämningen. Föreligger billighetsskäl i så stor utsträckning att det skulle vara uppenbart oskäligt att döma till påföljd kan rätten meddela påföljdseftergift. Denna regel är en av de viktigaste bestämmelserna, som en försvarare kan åberopa, för att få en lindrigare påföljdsbestämning för sin klient.

Martin Borgeke
Fd justitieråd

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp