Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Detaljplaner och skyddet enligt miljöbalken

I det här avsnittet tar Björn Hellman upp en fråga som ofta dyker upp i rättstillämpningen, nämligen hur miljöbalkens bestämmelser om skydd av vissa områden, i t.ex. 3, 4 och/eller 7 kap. miljöbalken, hindrar detaljplaner och något om vad som krävs för att försöka undvika dessa problem.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp