Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Del 1. Slopad straffrabatt för unga myndiga. Del 2. Ny praxis om "Nya samtyckeslagen"

Advokat – utbildningsintyg

Del 1. Regeringens utredning om att slopa straffrabatten för unga brottslingar från 18 upp till 21 år innebär att även 18-åringar kan komma att dömas till livstids fängelse. Regeringen vill att den straffrättsliga särbehandlingen av 18–20-åringar avskaffas – är detta en bra ordning när både psykologisk och neurologisk forskning talar emot ett avskaffande? Jack Ågren analyserar och avslutar med tankar kring betänkandet "Slopad straffrabatt för unga myndiga".
Del 2. Ett antal domar har avkunnats med stöd av den nya samtyckeslagen. Frida Wallin går igenom den nya bestämmelsen om oaktsam våldtäkt och hur domstolarna resonerat om vad som gör en våldtäkt oaktsam och inte uppsåtlig. Den viktigaste och mest revolutionerande förändringen är att det har införts ett oaktsamhetsansvar.

Frida Wallin
Advokat och delägare vid advokatbyrån Block Advokater
Jack Ågren
Docent i straffrätt

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp