Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Miljösanktionsavgifter

Advokat – utbildningsintyg

Miljösanktionsavgifter är ett regelverk i miljöbalken om administrativa straffavgifter, tänkt att stävja slarv och nonchalans från företagens sida när det gäller deras sätt att hantera frågor som rör säkerhet i miljöarbetet. Tanken var att det skulle vara enkelt och effektivt. Nu har det visat sig att detta system inte är så enkelt att tillämpa som man hade hoppats och att det antagligen därför inte heller tillämpas fullt ut. Därtill kommer att tillsynsmyndigheterna har olika ambitionsnivåer när det gäller påförande av sanktionsavgifter. Stefan Rubenson går igenom ett antal intressanta fall från Mark- och miljööverdomstolen.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat