Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Två nya HD-domar om tolkningen av miljöbalken - preskription/preklusion/samt strandskydd

Två nya avgöranden från Högsta domstolen där det ena rör preklusion och det andra strandskydd. Målet om preklusion handlar egentligen lika mycket om preskription och rör regress enligt 10 kapitlet miljöbalken. Det andra fallet rör intresseavvägningen vid prövningen av strandskyddsdispens. Stefan Rubenson analyserar och kommenterar de två nya rättsfallen.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat