Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Två nya HD-domar om tolkningen av miljöbalken - preskription/preklusion/samt strandskydd

Två nya avgöranden från Högsta domstolen där det ena rör preklusion och det andra strandskydd. Målet om preklusion handlar egentligen lika mycket om preskription och rör regress enligt 10 kapitlet miljöbalken. Det andra fallet rör intresseavvägningen vid prövningen av strandskyddsdispens. Stefan Rubenson analyserar och kommenterar de två nya rättsfallen.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms