Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Export av personuppgifter – i kölvattnet av Schrems II

Det s.k. Schrems II-fallet har redan fått oerhört stor uppmärksamhet. Ärendet handlar om möjligheten att förflytta personuppgifter från EU till USA, något som nu kan komma att kraftigt begränsas. Men även exporten till andra länder utanför EU/EES påverkas. Samtidigt godkänner Datainspektionen Tetra Paks bindande företagsbestämmelser ("BCR") för bland annat överföringar av personuppgifter. Uppdatera dig på det senaste inom dataskyddsområdet.

Agne Lindberg
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi med 25 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom områdena IT-rätt, IT-avtal, immaterialrätt och outso... Mer…

Välkommen till detta livesända seminarium om överföringar av personuppgifter till länder utanför EU. Advokat Agne Lindberg från Advokatfirman Delphi redogör för dataskyddsförordningens ramverk för överföringar av personuppgifter utanför EU/EES samt de tänkbara konsekvenserna av Schrems II-domen. Dessutom har nu Datainspektionen för första gången antagit bindande företagsbestämmelser genom Tetra Pak-beslutet. Vad krävs egentligen för att få ett sådant godkännande? Vad får Schrems II-domen för konsekvenser för användning av standardklausuler? Riskerar företag och myndigheter inom EU att stängas ute från internettjänster som är baserade i USA eftersom de amerikanska reglerna inte möter GDPRs krav?

Ur innehållet

  • GDPRs regler för export av personuppgifter
  • Schrems II-domen
  • Datainspektionens beslut angående Tetra Pak
  • Vad händer med standardklausulerna?
  • Hur bör din verksamhet agera framöver?
Datum
Måndag 28 september
Tid
11.30—13.00
Plats
Online via live-länk
Delta online
Det går även att delta via live-länk