Lexnova seminarier

Juridisk kompetensutveckling för jurister och beslutsfattare

Som yrkesverksam jurist eller beslutsfattare är det viktigt att hålla sig uppdaterad med juridiken som ständigt förändras. På Lexnova seminarier får du träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av ovärderlig know-how.

Seminars
  • Online
  • Online

Oskäliga avtalsvillkor vid nyproduktion

På det här seminariet får du en genomgång av vad som är ett väsentligt avtalsbrott och hur ett förhandsavtal utformas på ett korrekt sätt samt hur byggbolag kan agera efter att avtal ingåtts.

Kommande seminarier

  • Online
  • Online

Oskäliga avtalsvillkor vid nyproduktion

På det här seminariet får du en genomgång av vad som är ett väsentligt avtalsbrott och hur ett förhandsavtal utformas på ett korrekt sätt samt hur byggbolag kan agera efter att avtal ingåtts.

Tidigare seminarier