Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Offentliggörande av insiderinformation

Sedan Marknadsmissbruksförordningen trädde ikraft den 3 juli 2016 har kraven ökat på noterade bolag att offentliggöra insiderinformation. Kostnaderna för överträdelser har också ökat genom att Finansinspektionen förutom möjligheten till ingripanden genom börsernas disciplinnämnder också kan utdela sanktioner.

Fredrik  Styrlander
Head of Compliance vid Mangold Fondkommission AB

Få en effektivare och mer säker informationsgivning och medvetenhet om de krav som finns på noterade bolag avseende offentliggörande av insiderinformation. Under detta seminarium går compliance-experten Fredrik Styrlander igenom krav på offentliggörande, uppskjutande av offentliggörande och definitionen av så snart som möjligt. Du får också en uppdatering av senaste praxis från Finansinspektionen och Nasdaqs disciplinnämnd samt praktiska tips och kunskap om fallgropar att undvika. 

Ur innehållet:

  • Genomgång av marknadsmissbruksförordningen med fokus på artikel 17
  • Så snart som möjligt – vad innebär det?
  • Uppskjutande av offentliggörande
  • Organisatoriska krav för informationsgivning
  • Praxis från FI och Nasdaq om offentliggörande av insiderinformation
  • Vanliga misstag/praktiska råd


Datum
Torsdag 10 december
Tid
11.30—13.00
Plats
Online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.