Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Offentliggörande av insiderinformation

Marknadsmissbruksförordningen är återigen aktuell efter att storbanken Swedbank bekräftat att de är under utredning av Finansinspektionen. Vad innebär kravet på att offentliggöra insiderinformation i praktiken?

Fredrik  Styrlander
Head of Compliance vid Mangold Fondkommission AB

Välkommen till detta live-seminarium med Fredrik Styrlander vid Mangold Fondkommission. Du som deltagare uppdateras på vilka krav som ställs på noterade bolag avseende offentliggörande av insiderinformation samt hur verksamheten kan undvika vanliga misstag. Fredrik arbetar dagligen i en noterad miljö och har även tidigare arbetat med tillsyn av Marknadsmissbruksförordningen på Finansinspektionen.

Ur innehållet

  • Genomgång av marknadsmissbruksförordningen med fokus på artikel 17
  • Så snart som möjligt – vad innebär det?
  • Uppskjutande av offentliggörande
  • Organisatoriska krav för informationsgivning
  • Praxis från FI och Nasdaq om offentliggörande av insiderinformation
  • Vanliga misstag/praktiska råd


Datum
Torsdag 10 december
Tid
11.30—13.00
Plats
Online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.