Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Produktstyrning – möt kravbilden

I början av sommaren kom Finansinspektionen med ett sanktionsbeslut där de återkallade tillståndet för värdepappersbolaget Exceed Capital Sverige AB. En ändamålsenlig och effektiv produktstyrning är en förutsättning för att vara compliant och uppfylla Finansinspektionens förväntningar. Detta ställer krav på processer för urval av produkter, anpassning av målgrupp för enskilda instrument/produkter till institutetskundgrupper, samt översyn, uppföljning och intern styrning och kontroll.

Fredrik  Styrlander
Head of Compliance vid Mangold Fondkommission AB

Välkommen till detta live-seminarium om produktstyrning med compliance-experten Fredrik Styrlander vid Mangold Fondkommission. Att inte beakta och hantera de krav som ställs på produktstyrning kan medföra kritik, sanktion eller ytterst indraget tillstånd vid tillsyn från Finansinspektionen. Under detta seminarium ger Fredrik Styrlander en övergripande bild på produktstyrning för distributörer och de förväntningar som Finansinspektionen uttrycker i sitt sanktionsbeslut mot Exceed. Du får tips på approach och praktisk vägledning för en effektiv och ändamålsenlig produktstyrning anpassad till Finansinspektionens krav. 

Ur innehållet:

  • Genomgång av regelverket
  • Analys av Finansinspektionens sanktionsbeslut mot Exceed och den kravbild som man behöver förhålla sig till utifrån beslutet
  • Tips på approach och viktiga frågeställningar för en effektiv produktstyrning. 
  • Checklista för översyn, uppföljning, intern styrning och kontroll. 
Datum
Torsdag 29 oktober
Tid
08.30—10.00
Plats
Online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.