Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Arbetsgivares hantering av personuppgifter

Hur ska arbetsgivare hantera personuppgifter om sina anställda? Nu ger Datainspektionen svar i en ny vägledning. Insamlingen av personuppgifter i arbetslivet är utbrett och arbetsgivare måste balansera behovet av att behandla personuppgifter mot den personliga integriteten enligt dataskyddförordningen, GDPR.

Johan Thörn
Advokat på DLA Piper med fokus på arbetsrättsliga frågor. Bistår svenska och internationella företag med arbetsrättslig rådgivning särskilt i förhållande til... Mer…
Johan Sundberg
Advokat och delägare vid advokatbyrån DLA Piper. Leder byråns grupp för dataskyddsfrågor och har mångårig erfarenhet av att bistå ett stort antal svenska och... Mer…

Under detta seminarium får du uppdaterad information om hur arbetsgivare ska hantera personuppgifter om anställda. Säkerställ att du vet när arbetsgivare får behandla känsliga uppgifter för att arbetsgivaren eller den anställde ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten. Du får också en uppdatering kring vad som gäller för exempelvis rekryteringssystem, komptensdatabaser samt uppföljning av prestationen och annan övervakning.

Ur innehållet:

  • Datainspektionens nya vägledning
  • Vad gäller för känsliga uppgifter
  • Vem bär ansvaret vid en incident
Datum
Tisdag 24 november
Tid
08.30—10.00
Plats
Online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.