Fallet John Walter

I maj 2021 placerade Falu kommun femårige John Walter på ett HVB-hem i Hagfors, trots att kommunen kände till att det fanns allvarliga sä...

Strategisk processföring

De svenska domstolarna har fått en tydligare roll och kanske mer makt än tidigare. Rättsutveckling och rättsbildning sker i större utsträ...