Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

Anställdas illojalitet och uppsägning

Vad kan du som arbetsgivare göra när en anställd agerar illojalt på eller utanför arbetsplatsen? Och när utgör handlingen grund för uppsägning? Se till att du är ajour med senaste praxis och få vägledning kring hur dessa svåra situationer hanteras regelrätt.

Pia Attoff
Advokat och grundare på Attoff Law

Om en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden i anställningsavtalet finns laglig grund för avsked. Utmaningen är att veta var gränsen för lojalitet går. En felaktig uppsägning kan både leda till skadestånd och badwill.

Under detta webbinarium ger arbetsrättsexperten Pia Attoff dig en praktisk checklista på hur du ska gå tillväga för att undvika en både dyr och krävande process, som dessutom kan skada verksamhetens rykte.

Ur innehållet:

  • Redogörelse av olika typfall  
  • Yttranden i sociala medier
  • Praxis från Arbetsdomstolen 
  • Rekommendationer för hur arbetsgivare bör agera  


Vem bör gå på seminariet?

HR, arbetsgivare, jurister, chefer och advokater.


Vill du få tillgång till detta webbinarium?

Beställ nu och få tillgång till det i sex månader. Du kan se det hur många gånger du vill.

2990kr

ex. moms

Köp