Förbered dig på förändringar i LAS

LAS-förslagen i lagrådsremissen föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022. Den innehåller en mängd förslag till ändringar som du som arbetsgivare behöver vara uppdaterad på.

Förbered dig på förändringar i LAS

Vi har samlat det du behöver veta för att förbereda verksamheten på förändringarna. Få en genomgång av bakgrunden till LAS-utredningen, förslagen och dess konsekvenser samt vilka praktiska effekter de kan komma att medföra för arbetsgivare och arbetstagare.

Urval av vårt innehåll rörande förslag på förändringar av LAS: