Nu finns fler rättsutlåtanden tillgängliga

I Lexnova Nyheter finns ett levande arkiv med en unik samling av utvalda rättsutlåtanden från högaktuella fall, skrivna av landets ledande juridiska experter.

Nu finns fler rättsutlåtanden tillgängliga

Underbygg argument med hjälp av experternas utlåtanden och stärk din ståndpunkt.

Här hittar du alla rättsutlåtanden

Våra senaste rättsutlåtanden:

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, uttalar sig för Botkyrka kommun i frågan om ett ägardirektiv strider mot aktiebolagslagen eller kommunallagen.

Rättsutlåtandet | Nyheten

Ulf Jensen, professor i fastighetsvetenskap uttalar sig om optionsavtal i kommunal fastighetsaffär

Rättsutlåtandet | Nyheten

Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, uttalar sig för Gjensidige Forsikring ASA:s räkning angående villkoren i en epidemiavbrottsförsäkring täcker avbrott för Stockholmsrestaurangen Sturecompagniets avbrott under covid-pandemin.

Rättsutlåtandet | Nyheten

Christina Ramberg, professor i civilrätt, uttalar sig om huruvida myndighetsingripanden i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd rörande covid-19 och förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol utgör myndighetsingripande i den mening som avses i smittavbrottsförsäkringsvillkoren.

Rättsutlåtandet | Nyheten

Läs mer om nyhetstjänsten här