Nya LAS-regler ska tillämpas 1 oktober

Är du förberedd inför att de nya reglerna i LAS ska tillämpas? I juni 2022 trädde de nya reglerna i kraft och från och med den 1 oktober ska de tillämpas.

Nya LAS-regler ska tillämpas 1 oktober

Förändringarna är en del av regeringens omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. Säkerställ att du vet vad detta innebär för såväl arbetsgivare som arbetstagare, att anställningsavtal är uppdaterade och att arbetsrättsliga regler efterlevs i enlighet med LAS. 

I september har vi två webbinarier live på området och du hittar mer information om de nya reglerna under Lexnova Talk, Play och Expertkommentarer

Kommande Webbinarium live om LAS

Nya regler om uppsägning – moderniseringen av LAS i praktiken

Hur kommer reglerna för uppsägning av anställning att ändras och hur ändras reglerna för ändring av sysselsättningsgrad, s.k. hyvling? Att inte känna till nyheterna i LAS kan medföra brott mot lagbestämmelserna och ökade kostnader för arbetsgivare. Sten Bauer och Margarita Kozlov går igenom moderniseringen av anställningsskyddslagen och dess konsekvenser för arbetsgivare. Du får en genomgång av de nya reglerna för uppsägning av anställning på grund av personliga skäl samt turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Läs mer

Arbetsrätt för HR-chefer – skyldigheter och nya regler

Nya regler i LAS innebär bl.a. en utökad skyldighet att ge skriftlig information om anställningsvillkor till anställda. Vidare förändras reglerna avseende de grupper av anställda som helt eller delvis undantas reglerna i LAS samt skyldighet att inom viss tid besvara en arbetstagares begäran om annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad. Brott mot reglerna kan innebära att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig. Johan Sundberg och Dino Kalamujic går igenom de nya gällande reglerna i LAS och när förhandlingsskyldigheten i MBL uppstår för arbetsgivaren samt ger praktiska tips och rekommendationer. Läs mer