Rättsfallet inifrån – hör ombudens egna analyser

I Rättsfallet inifrån kan du varje vecka höra advokater berätta om utvalda rättsfall med sina egna kommentarer. Du får en inblick i fallen som Blendow Lexnova skriver om och de frågor som domen inte svarar på klargörs, som till exempel: Varför vann hen målet? Vad är den viktigaste slutsatsen av domen? Vad betyder domen för framtida fall?

Rättsfallet inifrån – hör ombudens egna analyser

Domstolsavgöranden säger ofta mycket mellan raderna, men nu får du för första gången ta del av advokaternas unika inblick i fallet. Ombuden delar med sig av värdefulla tips och sätter domen i ett större perspektiv för att du ska få förståelse för fallet och undvika att förlora mål med samma inriktning.  

Med Rättsfallet inifrån får du en systematisk fördjupning i rättsliga avgöranden. I första avsnittet hör du advokat Robin Oldenstam berätta om en miljardtvist som energiföretaget Fortum driver mot svenska staten.