David Johansson

Jurist vid advokatbyrån DLA Piper

Jurist vid advokatbyrån DLA Piper i Stockholm, främst verksam med försäkring och tvistlösning. Biträder svenska och internationella klienter i kommersiella tvister inom ett flertal sektorer, inklusive finansiella tjänster och entreprenad. 

Expertkommentarer