Fredrik Bergman Evans

Fredrik Bergman Evans

Jurist och chef för Centrum för rättvisa

Fredrik Bergman Evans har bakgrund på advokatbyrå och som hovrättsassessor vid Svea hovrätt. Fredrik har juristexamen från Uppsala universitet och master i konstitutionell rätt från Harvard Law School. Centrum för rättvisa är Sveriges ledande organisation för fri- och rättigheter och har unik erfarenhet av prejudikatprocesser i de högsta juridiska instanserna. Centrum för rättvisa har vunnit 19 rättsfall i de högsta juridiska instanserna, varav nio i Högsta domstolen.

Play

Fallet John Walter

I maj 2021 placerade Falu kommun femårige John Walter på ett HVB-hem i Hagfors, trots att kommunen kände till att det fanns allvarliga sä...

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand