Maria  Thuresson

Maria Thuresson

Director Indirect Tax vid KPMG

Specialist inom indirekta skatter. Har lång erfarenhet av att rådge och företräda klienter i skatteprocesser och ingår i KPMG:s arbetsgrupp för förfarande och skatteprocess. 

Expertkommentarer