Vanja Hermansson

Vanja Hermansson

Jurist vid Landahl Advokatbyrå

Jurist vid Landahl Advokatbyrå med särskild inriktning mot entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt.

Expertkommentarer

Nya regler vid kamerabevakning

Susanne Falk och Vanja Hermansson skriver om de nya krav på fastighetsägare som följer av den kamerabevakningslag som trädde i kraft i augusti 2018. Lagen har förbättrat möjligheterna till kamerabevakning men samtidigt stärkt integritetsskyddet och inneburit en anpassning till bestämmelserna i dataskyddsförordningen.