Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Bevisfrågor och värderingsfrågor vid tvist om medansvar

Hur ska nettoförsäljningsvärdet på ett varulager bestämmas vid bedömningen av om kritisk kapitalbrist föreligger enligt reglerna om medansvar i 25 kapitlet aktiebolagslagen? Hans Renman tittar närmare på ett intressant avgörande, där målet vände i Högsta domstolen. Talan om medansvar hade avslagits av både tingsrätten och hovrätten men bifölls av Högsta domstolen. Vad berodde detta på, och hade de styrelseledamöter som blev ådömda solidariskt betalningsansvar kunnat göra något annorlunda för att klara sig undan medansvar?

Hans Renman
Advokat och delägare i Advokatfirman Schjødt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom insolvensrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.