Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Detaljplaneläggning i strandnära lägen – när går det?

Många vill bo och vistas nära vatten, men för att möjliggöra byggnation där behöver strandskyddet upphävas. Kommunerna är dock underställda ett regelverk som innebär betydande restriktioner för sådan planläggning. Så – vad krävs då för en upphävning? Har det någon betydelse om det är fråga om bostadshus, småbåtshamn eller badplats, om den tänkta detaljplanen ligger inom eller utom LIS-område och om det är fråga om enskilt eller kommunalt huvudmannaskap? Hanna Tynkkynen analyserar två aktuella MÖD-avgöranden.

Hanna Tynkkynen
Legal Counsel på Turn Energy AB

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom fastighetsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.