Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Ersättningsrätt och dispens i fokus på grund av artskyddad svamp i...

I mars månads expertkommentar i miljörätt skriver Stefan Rubenson om en aktuell dom från MÖD om äganderättens gränser. I målet hade en markägare, som ville avverka skog där en artskyddad svamp växte, nekats dispens från artskyddsförordningen. MÖD fann att dispens borde meddelas som ett uttryck för proportionalitetsprincipen eftersom miljöbalken inte gav markägaren rätt till ersättning.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp