Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

”Fri” nivå på skuldnedskrivning – eller krav på 25 procent?

Numera finns ingen lagstadgad miniminivå för gäldenärens förslag till skulduppgörelse, i stället ska BBI-testet säkerställa att den inte blir för låg. Ändå har borgenärer och domstolar krävt att oprioriterade fordringsägare ska få minst 25 procent av sina fordringar för att rätten ska kunna fastställa planen. Är ett riktmärke om 25 procent relevant för bedömning om verksamheten har livskraft? Detta och frågan om det finns en ”fri” nivå på skuldnedskrivningen diskuterar Louise Sjödahl och Markus Ehrenpil.

Louise Sjödahl
Rekonstruktör & konkursförvaltare, Ackordscentralen, samt expert i Rekonstruktionsutredningen
Markus  Ehrenpil
Jur. dr verksam vid Ackordscentralen

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom insolvensrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.