Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Klassikerskyddet i upphovsrätten prövat för första gången

Äldre verk som inte omfattas av den egentliga upphovsrätten kan vara skyddade från att återges offentligt på ett sätt som grovt ”kränker den andliga odlingens intressen”, om de är en del av kulturarvet. Trots att diktverk av Esaias Tegnér, Viktor Rydberg och Verner von Heidenstam räknas hit fann Patent- och marknadsdomstolen nyligen att Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen inte brutit mot klassikerskyddet genom att använda utdrag ur verken på sin sajt. Vad beror detta på, och finns det inget utrymme i förarbeten och lag för att göra en annan bedömning? Sanna Wolk ger sin analys.

Sanna Wolk
Förbundsordförande SULF, professor i immaterialrätt jämte IP-chef vid Cirio Advokatbyrå.

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom immaterialrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.