Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Konkurs och miljöskuld

I gränslandet mellan miljörätt och insolvensrätt uppstår ofta svårbesvarade frågor. Ett exempel är vad som krävs för att en fordran avseende avhjälpandekostnader enligt 10 § miljöbalken ska anses utgöra en utdelningsberättigad konkursfordran. Uppkommer en sådan fordran när avhjälpandet sker – eller tidigare? Vad krävs för att en fordran avseende avhjälpandekostnader ska vara utdelningsberättigad? Här behandlas dessa frågor mot bakgrund av lagtext, förarbeten och doktrin.

Hans Renman
Advokat och delägare i Advokatfirman Schjødt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom insolvensrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.