Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Löpande vite vid rättelseföreläggande enligt PBL – när är det lämpligt?

Enligt plan- och bygglagen har byggnadsnämnd möjlighet att framtvinga åtgärder från enskild genom att utfärda förelägganden, som kan förenas med vite. Högsta domstolen har nyligen meddelat partiellt prövningstillstånd avseende frågan om ett rättelseföreläggande bör förenas med löpande vite när det, med hänsyn till preskription av överträdelsen, saknas möjlighet att utfärda ytterligare rättelseförelägganden. Elisabeth Werner och Marcus Lindkvist redogör för Mark- och miljööverdomstolens dom, och vad HD skulle kunna komma fram till vid sin prövning.

Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi
Marcus Lindkvist
Advokat och Senior Associate vid Advokatfirman Delphi

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom fastighetsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.