Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Mark- och miljödomstols behörighet att pröva civilrättsliga frågor

I slutet av 2023 kom två avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen som kommer att få betydelse såväl processrättsligt som va-rättsligt. Avgörandena befäster och förtydligar den praxis som hittills utvecklats av Högsta domstolen och MÖD och som innebär att mark- och miljödomstol är behörig att pröva även omständigheter av civilrättslig karaktär när kärandens talan har sin rättsliga grund i va-lagen. Elisabeth Werner och Jesper Blomberg redogör för avgörandena och deras konsekvenser.

Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi
Jesper  Blomberg
Specialist Counsel vid Advokatfirman Delphi

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom fastighetsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.