Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Miljöorganisationer ges möjlighet att angripa ännu fler beslut i domstol

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i ett färskt avgörande funnit att kulturmiljö­organisationer, som uppfyller kraven i 16 kap. 13 § miljöbalken, har rätt att klaga på beslut att ge rivningslov, när beslutet aktualiserar hänsynstaganden som mer tydligt är relaterade till kulturmiljön. MÖD fann också att en av de föreningar som överklagat rivningslovet inte hade ett sådant huvudsakligt ändamål som är en förutsättning för klagorätt. Elisabeth Werner och Jesper Blomberg ger här en bakgrund till fallet och avslutningsvis några egna reflektioner.

Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi
Jesper  Blomberg
Specialist Counsel vid Advokatfirman Delphi

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom fastighetsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.