Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Möjligheten att använda avfall för konstruktionsändamål

Deponier är mycket kostsamma och kapaciteten är begränsad. Regelverket kring hur avfallsmassor får användas för konstruktionsändamål, som är strikt och ger oönskade bieffekter, har under senare år återkommande prövats i domstol. Björn Hellman analyserar rättsläget utifrån ny praxis från Mark- och miljööverdomstolen.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp