Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Säljarens hävning vid dröjsmål med betalning av köpeskillingen

Genom en nyligen avgjord dom om bättre rätt till fastighet har rättsläget klarnat i flera viktiga frågor, som aktualiseras vid en köpares dröjsmål med betalning av köpeskillingen. Samtidigt kvarstår flera andra. Henrik Ståhlberg och Måns Karlsson ger sin analys av avgörandet – som visar att Högsta domstolen tillmäter fastighetsköpets särart allt mindre betydelse, och istället tillämpar analogier från köplagen eller allmänna avtalsrättsliga principer.

Henrik Ståhlberg
Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma
Måns  Karlsson
Advokat, Foyen Advokatfirma

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom fastighetsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.